Update brand in onze opslagloods

Bedankt voor uw steunbetuigingen!

Anderhalve week geleden zijn we helaas geconfronteerd met een grote brand in onze gehuurde opslagloods. Alles wat hier opgeslagen stond is verloren gegaan, voor ons was dit 2.250 m². Hoe vervelend het ook is allemaal, we hebben onze schouders eronder gezet en zijn met man en macht aan het werk gegaan om u, onze klant, zo min mogelijk van de schade te laten merken.

Gelukkig krijgen we veel begrip van de getroffen klanten en veel steun van onze leveranciers waarvoor onze oprechte dank!

De meeste belangrijke voorraadproducten zijn inmiddels alweer deels aangevuld en de meeste verloren gegane orders zijn weer in productie of inmiddels alweer klaar.